Facebook
   

Stálá nabídka divadelních textů!!!

Divadelní spolek Vojan má ve své stálé nabídce mnoho zajímavých divadelních textů. Jejich kompletní seznam i s objednávkovým formulářem naleznete zde.

Hledáme...

Divadelní spolek Vojan uvítá mezi sebe člověka, který by měl zájem zapojit se do technické části představení. Herci musí být na jevišti vidět a právě o to se stará osvětlovací technik. Každá inscenace má zvukové doplňky a k tomu potřebuje zvukového technika.

Rádi bychom rozšířili naše řady právě o tyto profese. Nebojte se toho, že jste to ještě nikdy nedělali – rádi vás zaučíme. Každý z nás ve Vojanu jednou začínal. Jsme prima parta.

Přihlásit se můžete u předsedy DS Vojan Jaroslava Vondrušky (tel. 603 548 358), který zodpoví i vaše případné dotazy.

Ocenění členové Vojanu

V prosinci 2016 udělilo předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků ocenění „Zlatý Harlekýn“ Heleně Vondruškové za dlouholetou příkladnou činnost v ochotnickém divadle.

V září 2016 udělilo město Poděbrady „Pamětní list starosty“ s plaketou „Čestná cena města Poděbrad“ Jaroslavu Vondruškovi za přínos českému ochotnickému divadlu s přihlédnutím k podílu na rozvoji divadelního festivalu FEMAD.


Aktuálně:

I v letošním roce se DS Vojan účastní nebo již účastnil soutěžních oblastních i národních postupových přehlídek. Z přehlídek jsme si již přivezli následující ocenění:
60. ročník přehlídky „Libochovické divadelní léto“ (18. 5. až 16. 6. 2017)
  komedie „Nevěsta k pohledání
  • Pavlína Zachová – cena za nejlepší ženský herecký výkon
  • Jaroslav Brendl – cena Lothara Sedláka za nejlepší mužský herecký výkon
  • Helena Vondrušková – Čestné uznání za herecký výkon

Činnost DS Vojan je realizována za finanční podpory:

Obec Libice nad Cidlinou