ARCHIV - Libický divadelní podzim 2010
9. ročník - program

Sobota 2. 10. 18.00 - Je to tak, třeba je to k nevíře

Petr Richte, Petra Kohutová | DS D3 Karlovy Vary

Recitál - program sestavený z tvorby Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka

Délka: 80 minut Vstupné: Kč


Neděle 3. 10. 15.00 - Alenčiny rošády

Lewis Carroll, Karel Červenka | DS Svatopluk Benešov

pohádka

Délka: 50 minut Vstupné: Kč


Středa 6. 10. 19.30 - Poslední Vojtěchova mise

Vladimír Zajíc | DS VOJAN Libice n. C.

Poslední mise je sice fikcí, ale příběh nabízí k úvaze i docela reálný motiv a způsob,který vedl ke smrti biskupa Vojtěcha v pralesích Pruska rukama pohanů.

Délka: 85 minut Vstupné: Kč


Sobota 23. 10. 15.00 - Vodnická pohádka

Yvonna Kršková, Jan Prokeš | Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod

Délka: 50 minut Vstupné: Kč


Středa 27. 10. 19.30 - Postel pro anděla

Jaroslav Koloděj | DS K. J. Erbena Miletín

Veselá komedie o tom, proč není radno stříleti Pánu Bohu do oken

Délka: 75 minut Vstupné: Kč


Sobota 6. 11. 17.00 - Generálka Jeho Veličenstva

Jiří Hubač | DS Václav Zábřeh - Václavov

Veselá i vážná hra ze života císaře Napoleona.

Délka: 90 minut Vstupné: Kč


Úterý 16. 11. 9.00 + 10.30 - Čert a Káča

Jitka Smejakalová, Petr Vaněk | Divadlo DUHA Polná

Veselá i vážná hra ze života císaře Napoleona.

Délka: 50 minut Vstupné: Kč


Sobota 11. 12. 17.00 - Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo

Oldřich Daněk | DS Bratčí Mrštíků Boleradice

Hra obsahuje čtyři samostatné povídky spojené společným tématem vztahu muže a ženy v průběhu času a historických situací.

Délka: 90 minut Vstupné: Kč


Neděle 12. 12. 15.00 - Nesem vám noviny

Luděk Horký | DS Ty-já-tr Hrobeso Praha

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návštěvou nás poctil i sám Mikuláš – vítězům předal ceny a všechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí. Výstava všech děstkých výtvarných prácí.

Délka: 50 minut Vstupné: Kč