Cena Pavla Dostála - DS VOJAN 2018

Cena Pavla Dostála

V rámci slavnostního zahájení 88. ročníku festivalu Jiráskův Hronov byla opět udělena Cena Pavla Dostála. Rozhodnutím festivalového výboru se jejím držitelem stal Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou.

K udělení prestižního ocenění za přínos českému amatérskému divadlu došlo v sobotu 4. srpna 2018 na schodech hronovského Jiráskova divadla. Cenu převzal dlouholetý předseda spolku Jaroslav Vondruška za doprovodu dalších členů spolku. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci města v čele se starostkou Hanou Nedvědovou i další čestní hosté jako například známý politik a dramatik Milan Uhde. Ve foyer divadla byla rovněž otevřena výstava, na které se spolek Vojan prezentoval.

„Libický soubor je dnes velice známým a uznávaným pojmem nejen mezi ochotníky. V minulosti organizoval čtrnáct ročníků celostátní přehlídky FEMAD a v posledních letech pak pořádá nesoutěžní festival Libický divadelní podzim. Vojan se pravidelně se svými inscenacemi pro dospělé i dětské diváky úspěšně účastní mnoha různých přehlídek. Nechybí mezi nimi taková místa jako je Vysoké nad Jizerou, Třebíč, Rakovník i Hronov. Soubor skvěle reprezentoval české amatérské divadlo na mezinárodním festivalu v belgickém městě Marche en Famenne. Do historie Vojanu patří i několik divadelních zájezdů ke krajanům v Chorvatsku nebo představení v české krajanské škole ve Vídni,“ uvedla za festivalový výbor Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS. 

Při udělení významného ocenění byl připomenout vznik a téměř padesátiletá historie spolku. „Největší zásluhu na založení měla Vlasta Burgrová a Jaroslav Vondruška. Spolek v roce 1969 zakládalo osmnáct členů, z nichž pouze tři mu zůstali věrni až doposud: Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková a Miloslava Brtková. Předsedou byl tehdy zvolen Jaroslav Vondruška a ten svoji funkci vykonává téměř nepřetržitě celých padesát let. Podle záznamů v libické obecní kronice se ochotnické divadlo hrálo v obci už v osmdesátých letech 19. století.“ doplnila Lázňovská. 

Kromě již zmíněné výstavy se spolek na 88. ročníku festivalu Jiráskův Hronov prezentoval také v doprovodném programu. Uvedl autorskou a režijní prvotinu svého člena – Tomáše Čivrného – s názvem Pohádky do hajan.

One thought on “Cena Pavla Dostála

Comments are closed.