Mapa štací

Do jedné mapy jsem zanesli seznam míst v ČR i v zahraničí, kde Divadelní spolek VOJAN Libice nad Cidlinou odehrál své představení. Častokrát i opakovaně. Údaje jsou platné k 31. 12. 2021.