CENA HEJTMANKY 2022: Podpořte manžele Vondruškovy

CENA HEJTMANKY: Podpořte manžele Vondruškovy

Jaroslav a Helena Vondruškovi byli nominováni na Cenu veřejnosti, která je udělována v rámci Ceny hejtmanky Středočeského kraje. Hlasování o Cenu veřejnosti poběží na webu kraje až do 21. února 2023.

Znění nominace: Manželům Vondruškovým za celoživotní zásluhy o rozvoj amatérského divadla (nejen) ve Středočeském kraji a s přihlédnutím na reprezentaci obce–kraje–ČR v zahraničí.

Jak hlasovat:

  1. Klikněte na odkaz níže.
  2. Uvidíte formulář s medailonky jednotlivých kandidátů v abecedním pořadí.
  3. Pro možnost hlasování zadejte vaši e-mailovou adresu.
  4. Sjeďte v seznamu medailonků dolů – manželé Vondruškovi (třetí zespoda) a klikněte na kolečkov vlevo vedle medailonku.
  5. Klikněte na tlačítko ODESLAT.
    —- Velmi pravděpodobně se vám ještě zobrazí okno, ve kterém budete vyzvání k zakliknutí obrázků dle zadání – jedná se o antispamovou ochranu společnosti Google, která formulář zprostředkovává. Obrázky je nutné zakliknout a potvrdit. Jinak váš hlas nebude zaznamenán.
  6. Na vámi zadaný e-mail následně přijde potvrzení o vyplnění dotazníku.

HLASUJTE ZDE.


Plné znění nominace:

Manželům Vondruškovým za celoživotní zásluhy o rozvoj amatérského divadla (nejen) ve Středočeském kraji a s přihlédnutím na reprezentaci obce–kraje–ČR v zahraničí.

Helena Vondrušková – spoluzakladatelka DS VOJAN. Dlouhá léta nepřetržitě vykonávala funkci hospodářky, archivářky a organizátorky kulturních akcí. Od 1981 pomáhala zajišťovat zázemí pro okresní a krajské přehlídky v Libici nad Cidlinou a od 1987 také národní přehlídku FEMAD – do r. 2000.  Od 2002 dodnes je organizátorkou divadelní přehlídky Divadelní babí léto, později Libický divadelní podzim. Souběžně s těmito aktivitami se věnuje i herectví, za které získala řadu ocenění.

Jaroslav Vondruška – vedoucí spolku, režisér a herec DS VOJAN. 14 let stál v čele organizování přehlídek okresních, krajských i národní přehlídky FEMAD. Je dlouholetým funkcionářem nejvyšších orgánů Svazu českých divadelních ochotníků, v současné době je místopředsedou svazu. Pracoval jako člen odborných rad NIPOS ARTAMA nebo také jako tajemník porot národních přehlídek. Společnou, intenzivní a kontinuální prací vychovali několik generací amatérských divadelníků. Přes 50 let formují místní divadelní spolek a tím tak zajišťují kulturní vyžití obyvatelům obce a také blízkému okolí.

Pod jejich vedením získal Divadelní spolek VOJAN řadu ocenění, např. v roce 2018 Cenu Pavla Dostála za přínos českému amatérskému divadlu. Spolek obec Libici nad Cidlinou a Středočeský kraj nereprezentuje jen na území České republiky, ale za svou historii také několikrát v zahraničí (Belgie, Rakousko, Chorvatsko).