Divadelní babí léto 2002 - 1. ročník - program

Divadelní babí léto 2002 – 1. ročník PROGRAM

Pátek 13. 9. 10.00 – Dračí pohádky

dramatizace Jaroslav Ipser, Daniela Weissová | Čmukaři Turnov

Veselé příběhy o princeznách, nebojácných rytířích a dracích, kteří možná už vyhynuli, ale kdo ví jak je to doopravdy. Dětem se vtipným a nevtíravým způsobem přibližují kladné i záporné charaktery.


Pátek 13. 9. 19.30 – Drahoušek Anna

Verena Kanaan | Nezávislé divadelní studio De Facto Mimo Jihlava

Pohled do života dvou dam, které sice žijí zcela odlišně, ale mají cosi společného. Jejich příběh se může dotknout každého z nás.


Sobota 14. 9. 14.00 – Pohádky z košíku

Luděk Horký, Jiří Chalupa, Radka Tesárková | DDS TY-JÁ-TR Bez názvu při DDM Praha 7

V pohádkových příbězích se děti dostanou na výlet, ve kterém mohou uzdravit princeznu, bojovat s Jezinkami, vysvobodit hodné strašidýlko a projít peklem.


Sobota 14. 9. 19.30 – Pygmalion aneb My fair lady ze Zelňáku

Ota Ornest a Stanislav Moša | DS bratří Mrštíků Boleradice

Klasický příběh G. B. Shawa je přenesen do dnešního Brna, kde se setkáme se slangovým jazykem, tzv. „hantecem“. Brňáci mají typickou výslovnost, melodii řeči, rádi se s ní identifikují a také se jí dovedou s nadhledem smát. Pro životní optimismus zmíněné předlohy je takové zjištění podstatné.


Neděle 15. 9. 14.00 – Cesta za bohem hor

podle japonských pohádek napsala Kristina Herzinová | Mladá scéna Ústí nad Labem

Strastiplná cesta za štěstím a poznáním přináší mladému hrdinovi bohatství v srdci i na dlani. Navíc získává to nejcennější – lásku na celý život.


Neděle 1. 12. 14.00 – Líný Honza

Josef Pšenička na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady | DS J. K. Tyl Josefův Důl

Pohádka na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady pro malé i velké diváky.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návštěvou nás poctil i sám Mikuláš – vítězům předal ceny a všechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí. Výstava všech dětských výtvarných prací.