Doporučení z Trhových Svin 2021

Doporučení z Trhových Svin

Ve dnech 3. 9. až 5. 9. 2021 probíhal další ročník krajské postupové přehlídky v Trhových Svinech. Náš spolek na přehlídce účinkoval v neděli 5. 9. 2021 s komedií Slaměný klobouk. Na samotném konci přehlídky proběhlo vyhlášení výsledků. Radovali jsme se z několika ocenění.

Čestné uznání za herecký výkon bylo uděleno Heleně Vondruškové (role baronky de Champigny)
Tomáši Čivrnému (role sluhy Felixe). Čestným uznáním byla také oceněna taneční složka inscenace.

Cenu za režii si odnesl Jaroslav Vondruška.

Naše inscenace byla DOPORUČENA do programu 53. ročníku KDP ve Vysokém nad Jizerou (2022).