ALMANACH – KAPITOLA Č. 1: Historie divadla v Libici nad Cidlinou

HISTORIE DIVADLA V LIBICI NAD CIDLINOU

Ještě předtím, než almanach vydá příběhy a události posledních 50 let nepřetržité činnosti DS VOJAN, je na místě ohlédnout se ještě trochu dál do minulosti a krátce připomenout, co předcházelo vzniku našeho spolku a jak to s divadelní činností v Libici nad Cidlinou vlastně bylo.

Tak jako v mnohých okolních městech a vesnicích vznikaly divadelní soubory, tak byla i v Libici nad Cidlinou v roce 1883 ustavena Občanská beseda, která měla ve své činnosti zahrnuto i pořádání divadelních představení. K založení Občanské besedy došlo 25. února 1883. Hned v prvním roce své činnosti uvedli libičtí ochotníci dvě premiéry. První premiérou byla fraška Rudolfa Jirkovského Mrtvý ženich a druhou jednoaktová fraška od C. A. Paula Francínkovy námluvy. Samostatný spolek s názvem „Divadelní ochotníci J. K. Tyl“ byl založen 23. 10. 1907. Zanikl v roce 1939 na základě vládního nařízení č. 97/39 o právu spolčovacím. Ochotnické divadlo hrály i jiné spolky a organizace: TJ Sokol, Dělnická tělocvičná jednota, Fotbalový klub, Sbor dobrovolných hasičů, později přejmenovaný na Svaz požární ochrany, Jednota divadelních ochotníků, Dorost Československého červeného kříže při obecné škole, Rudý koutek ČSD a samozřejmě škola (nejdříve pod názvem Osmiletá střední škola a pak Základní škola). Z kusých, dosud dohledaných zpráv je zřejmé, že ochotnický život v Libici n. C. byl velmi bohatý. Bohužel se nedochovala ucelená evidence divadelní činnosti nebo alespoň podrobnější informace v kronikách jednotlivých spolků.

Na základě získaných informací lze konstatovat, že se repertoár uváděných her pohyboval od české a světové klasiky až po frašky a operety. Můžeme jmenovat například: A. Jirásek – Psohlavci, Lucerna, N. V. Gogol – Revizor, Ženitba, K. Čapek – Matka, Lope de Vega – Vzbouření na vsi, J. K. Tyl – Paličova dcera, Strakonický dudák, F. X. Svoboda – Poslední muž, V. Štech – Třetí zvonění, F. F. Šamberk – Divadelní vlak, Jedenácté přikázání. Ve třicátých letech se v repertoáru začaly objevovat i pohádky pro děti. Například Zlatokvět, Tajemný dub, Popelka, Perníková chaloupka, Čarovné dudy a další.

V současné době je pro nás zajímavé a možná i těžko pochopitelné, že se v Libici n. C. hrálo divadlo v době první i druhé světové války. Ochotnická činnost dospělých skončila v roce 1957 inscenacemi Poslední muž od F. X. Svobody a Dámy a husaři od A. Fredra. Škola v přípravě a uvádění pohádek pokračovaly až do roku 1964. V roce 1965 se prezentoval Divadelní kroužek ČSM pohádkou Popelka. Ta se stala impulsem k úvahám o obnovení ochotnické činnosti v Libici nad Cidlinou. Soustavná práce však začala až v roce 1969 vznikem Divadelního spolku Vojan.

Ve středu 1. 3. 2023 v 18:00 vychází na našem webu kapitola druhá – Příběh dětského divadelního kroužku.


Autoři textů v almanachu mapující 50 let činnosti DS VOJAN (1969 – 2019): 
Milan Čejka, Jana Čejková, Mgr. Michaela Jílková, Mgr. Libuše Stráníková, Ing. Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková                                   

Jazyková úprava: Mgr. Helena Stráníková, Ph.D., Mgr. Libuše Stráníková
Návrh obálky a ilustrace: Mgr. Petr Kolínský

Foto: archív DS Vojan a Jaroslav Vondruška DiS.

Almanach vznikl za finančního přispění Středočeského kraje a Obce Libice nad Cidlinou.