Libický divadelní podzim 2019 – 18. ročník PROGRAM

Libický divadelní podzim 2019 – 18. ročník PROGRAM

Sobota 21. 9. 15.00 – Kufr plný pohádek + tvořivá dílna

Tomáš Čivrný | DIVADLO NA CESTÁCH

Kufr v sobě ukrývá mnoho pohádek. Tentokrát vám herci a loutky zahrají tři příběhy: O Smolíčkovi, O zajíčkovi a O Koblížkovi. Bezprostředně po představení následuje výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče. Společně si vyrobí pohyblivou loutku Smolíčka.


Sobota 21. 9. 19.00 – Nevěsta k pohledání

Jaroslav Vondruška | DS VOJAN Libice nad Cidlinou

Mladý, ne příliš úspěšný, malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné svatby s „nevěstou k pohledání“. Pronajme si prostorný byt a objedná si v agentuře reprezentativní obsluhující personál k očekávané návštěvě bohaté rodiny. Dostaví se ale prostá venkovská dívka. Svojí bezelstnou, a trochu naivní, povahou začíná otvírat oči svému pánovi. Změní on názor na svou milenku a na bohatou nevěstu? Které z dívek dá přednost? A tak se Charles postupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak už to v komedii bývá…


Sobota 5. 10. 19.00 – Mandragora

Niccoló Machiavelli | Divadlo Václav, z.s., Václavov – Zábřeh

Hra je skvělým důkazem, že v renesanci to rozhodně s lidmi a morálkou nebylo o nic lepší než dnes… zvláště, když účel světil prostředky a ani duchovním nebylo nic svaté. Kalimach šílí po krásné Lukrecii. A udělá cokoli, aby s ní strávil alespoň jedinou vášnivou noc. Ta je ale vdaná za pana Mikulu a k tomu navýsost počestná. Pan Mikula šílí po dětech. A udělá cokoli, aby měl brzy dědice. Ostatní šílí po penězích. A udělají kupodivu cokoli, aby jich měli plné kapsy. Kdo si nakonec při tom všem užije a kdo na tom vydělá? Inscenaci doprovází živá hudba –BUGR BAND.


PRO ZŠ a MŠ | Úterý 8. 10. 9.00 a 10.30 – Medová královna
PRO ZŠ a MŠ | Středa 9. 10. 9.00 – Medová královna

Radek Beran, Marie Nováková | Divadlo Drak, Hradec Králové

Medová královna – divadelní medobraní. Dědeček včelař pošle svou malou vnučku do úlu pro med. To ale není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na cestě k sladkému pokladu je třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře a trpělivosti. Vnučka se postupně dozvídá, kde se takový med vůbec bere a jak jej získat. Dědeček jí pomáhá překonat strach a učí ji mluvit se včelami jejich řečí tak, aby si získala jejich náklonnost a snad i přátelství. Díky jeho moudrým radám, vlastní odvaze a pomoci jedné ztracené včely v nesnázích nakonec děvčátko přece jen pozná tajemství úlu, získá důvěru včelí královny a stane se dobrou včelařkou.


Neděle 20. 10. 15.00 – Tři kmotřinky

B. Němcová, V. Tomšovský, M. Král | 1. neratovická divadelní společnost, Neratovice

Výpravná inscenace Tři kmotřinky vypráví příběh chudého rybáře Jakuba, který se díky kouzelným schopnostem své dcery Milady stává nelidským boháčem. Do Milady se zamiluje krásný princ Jaroslav, o kterého se ale uchází kněžna Johanna, jejíž matkou se zlá čarodějnice Sykorax. Noc před svatbou s Princem ale Milada beze stopy zmizí. Princ se ji vydává hledat. Čeká jej cesta plná strázní, kdy musí dokázat velikost své lásky i pevnost charakteru.


Neděle 3. 11. 18.00 – Maryša

Alois a Vilém Mrtštíkové | Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram

Nejlepší a nejslavnější české drama, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků. Nejspíš se nenajde nikdo, kdo by o Maryši alespoň neslyšel. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela. Ten příběh nám nepřipadá ani trochu starý. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“. Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel? Prožijte s námi ten velký dramatický a očistný příběh. V hlavních rolích Anna Fixová a Tomáš Töpfer. Ve vedlejší roli H. Vondrušková-členka DS Vojan Libice n. C.


Sobota 16. 11. 18.00 – Padesátiny vesele i vážně

DS VOJAN Libice nad Cidlinou

Zábavný pořad – V první části bude uvedeno monodrama Jiřího Hlávky „Jenom herec aneb Střípky ze života Eduarda Vojana“. Eduard Vojan (1853-1920), český herec světového významu, zakladatel moderního českého herectví, založeného na hlubokém psychologickém prožití ztvárňované postavy, o sobě skromně prohlásil: „Jsem jenom herec“. Jeho ostrý, trochu zastřený hlas ho vedl k důrazu na mimiku a hru celého těla. Sám také přiznal, že divadlo a být na jevišti, je pro něj přímo posedlost. Mnoho divadelních spolků nese jeho jméno. V roce 1969 tak učinili i libičtí ochotníci. Právě k tomuto jubileu napsal Jiří Hlávka monodrama sestavené ze střípků ze života E. Vojana. – Ve druhé části se představí členové spolku ve známých scénkách, zahrají a zazpívají známé písně. Výběr a nastudování si vzali za své Ondřej Růžička, Jaroslav Vondruška a Milan Čejka.


Neděle 17. 11. 15.00 – Kašpárek a čerti

Loutkářský spolek PŘED BRANOU, Rakovník

Pohádka na lidové motivy s písničkami pojednává o tom, jak bída přiměla Kašpárka uzavřít nevýhodnou smlouvu s peklem, jak se mu vyplatil dobrý skutek a o kouzlech, která mu nakonec v boji s čerty pomohou. A také o povidlových buchtách a jednom velkém překvapení na samém konci příběhu. 


Sobota 7. 12. 18.00 – Adventní koncert

Orchestr Harmonie 1872 Kolín

Dirigují Petr Stříška – libický rodák a Irena Pithartová. Program uvádí Renée Nachtigallová. Šedesátičlenný orchestr nabídne divákům krásnou muziku, která navodí tu správnou náladu předvánočního adventu. Do programu jsou zařazeny nejen lidové písně, ale i melodie ze známých muzikálů a filmů a samozřejmě i vánočně naladěné tituly. 


Neděle 8. 12. 15.00 – Komedie o narození Ježíška aneb Betlém

Vlastimil Peška | Divadelní studio D3, Karlovy Vary

Půvabná vánoční hra, ve které se nejen hraje, ale i zpívá a koleduje, je inspirována lidovými vánočními hrami z Moravy. V příběhu o narození Ježíška nechybějí typické postavy, bez kterých si lidové vánoční hry nedokážeme představit – tedy pastýřové, anděl, Herodes, tří králové, čert i policajt. Po pohádce přijde Mikuláš, který předá ceny výtvarné soutěže dětí a všem dětem drobnou skladkost.


Sobota 21. 12. 18.00 – Slaměný klobouk

Miroslav Horníček | DS VOJAN Libice nad Cidlinou

Pro diváky je připravena bohatá a mistrně rozvinutá zápletka o svatbě pana Fadinarda a Helenky Nonacourtové. Vše se točí okolo slaměného klobouku, náhodou sežraného Fadinardovým koněm. Získání nového stejného klobouku brání svatbě, a naopak chystaná svatba zase brzdí hledání klobouku. Žárlivý manžel, milenky z minulosti hrdinů a všudypřítomní svatebčané nastalou situaci důkladně komplikují…