ALMANACH DS VOJAN 50 LET - kapitola desátá

PŘÍBĚH ČTRNÁCTI ROČNÍKŮ PŘEHLÍDKY FEMAD

FEstival Mladého Amatérského Divadla má už téměř padesát let svoje platné místo mezi přehlídkami ochotnického divadla. Jeho začátky lze nalézt v Poděbradech, kde se v roce 1972 konal první ročník. V roce 1987 začala rekonstrukce tamějšího Divadla Na Kovárně, která měla trvat dva roky. Azyl FEMADu poskytl libický kulturní dům a divadelní spolek Vojan. Protože se rekonstrukce protáhla, proběhlo v Libici n. C. místo plánovaných dvou celkem čtrnáct ročníků této přehlídky, tedy až do roku 2000. Festival byl do roku 1989 programově zaměřen na netradiční divadlo a nesl podtitul „Salón odmítnutých“. Objevovaly se zde kvalitní inscenace, které nemohly postoupit na Jiráskův Hronov z různých, dané době poplatných důvodů.

V Libici n. C. měli účinkující k dispozici několik hracích prostorů – kulturní dům, sokolovnu a plenér. Patnáctý ročník, ale v Libici n. C. první, nabídl celou řadu zajímavých inscenací. V programu se objevilo například pražské studio Jak se vám jelo, které vedl pozdější profesionální režisér Petr Lébl, nebo Divadlo Anfas Černošice s režisérem Vladimírem Zajícem. Také v dalších letech přijížděly skvělé soubory – Šupina Vodňany s Františkem Zborníkem, Divadlo Drak Hradec Králové s režisérem Josefem Kroftou, brněnské divadlo Husa na provázku s režisérkou Evou Tálskou nebo pražské Divadlo bratří Formanů. 

V roce 1990 se Jiráskův Hronov otevřel všem kvalitním inscenacím. FEMAD se proto zaměřil na dětského diváka. Stal se z něho Festival a dílna divadla pro děti. Do Libice n. C. opět přijížděly skvělé amatérské soubory z celé republiky se zajímavými a podnětnými inscenacemi pro děti a mládež. Byly zde k vidění i ukázky z tvorby Základních uměleckých škol. Vedle nich se tu pravidelně objevovaly špičkové profesionální scény, např. Divadlo rozmanitostí Most, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Alfa Plzeň, Divadlo Drak Hradec Králové, Divadlo v Dlouhé Praha, Divadlo Radost Brno. 

K festivalu ovšem patřili i renomovaní lektoři, režiséři a pedagogové. Za všechny lze uvést Aleše Bergmana, Milana Schejbala, Alenu Urbanovou, Františka Zborníka, Vladimíra Zajíce, Josefa Valentu, Ivanu Veltrubskou, Danielu Fischerovou, Václava Moravu. Ti vedli k uváděným inscenacím diskusní semináře. Vedle nich pracovaly ve skupinách s dětmi další pedagožky. Malí diváci se ke zhlédnutým inscenacím vyjadřovali nejen v diskusích, ale i svými výtvarnými pracemi. Na závěr každého dne pokračovaly neformální diskuse v divadelním klubu Vojanu.

K hlavním organizátorům libického FEMADu patřili Milan Strotzer a Jaroslav Vondruška. Technickou část zajišťoval Vojan pod vedením Jaroslava Vondrušky ml., dále Pavel Hurych z Prahy a přátelé z DS Tyl Rakovník. Další služby (např. občerstvení) měli na starost ostatní členové Vojanu. Účastníci přehlídky, seminaristé i lektoři si velmi pochvalovali úžasnou atmosféru festivalu vytvořenou libickým Vojanem.

V roce 2001 se FEMAD přesouvá z Libice nad Cidlinou zpět do Poděbrad. V tomto roce končí také Dílna divadla pro děti. Festival se stává součástí Národní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla „FEMAD Poděbrady – Divadelní Třebíč“.


Autoři textů v almanachu mapující 50 let činnosti DS VOJAN (1969 – 2019): 
Milan Čejka, Jana Čejková, Mgr. Michaela Jílková, Mgr. Libuše Stráníková, Ing. Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková                                   

Jazyková úprava: Mgr. Helena Stráníková, Ph.D., Mgr. Libuše Stráníková
Návrh obálky a ilustrace: Mgr. Petr Kolínský

Foto: archív DS Vojan a Jaroslav Vondruška DiS.

Almanach vznikl za finančního přispění Středočeského kraje a Obce Libice nad Cidlinou.