ALMANACH – KAPITOLA Č. 2: Příběh dětského divadelního kroužku

PŘÍBĚH DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO KROUŽKU

Nabízí se otázka z jedné známé písně: „A co děti, mají si kde hrát?“ S klidným svědomím můžeme odpovědět „ano“. Ve Vojanu mají děti prostor pro hraní divadla. První „vlaštovka“ se objevila už v roce 1971, kdy Vlasta Burgrová začala pracovat s dětmi v základní škole. Výsledkem její práce, za přispění dalších členů DS Vojan, bylo představení Jak květinky přezimovaly uvedené 25. února 1972 v libickém kulturním domě. Vlasta Burgrová se věnovala dětem s mírnými přestávkami až do roku 1977. Poté ze zdravotních důvodů činnost ukončila. Protože se nenašel nikdo, kdo by děti vedl, zanikl i kroužek.

Po dlouhých osmnácti letech, tedy v roce 1995, se mladých zájemců o divadlo ujal Jaroslav Vondruška, režisér a předseda Vojanu. Děti se v kroužku, později nazývaném DS Vojan junior, učí základům správné mluvy, samozřejmě také přirozenému pohybu po jevišti, a hlavně práci v kolektivu. První prezentací práce byla pohádka Černá královna, která měla premiéru 6. prosince 1996.

Černá královna, DS VOJAN Junior - premiéra 6. prosince 1996.
Černá královna, DS VOJAN Junior – premiéra 6. prosince 1996.

V dětském souboru se za celou dobu existence vystřídalo více než 80 dětí. V pravidelně nepravidelných intervalech se prezentují rodičům, známým, přátelům i veřejnosti s výsledky své práce. Je krásné před začátkem představení pozorovat jejich rozechvění, netrpělivost, trému, zvědavost a velké přání, aby to dobře dopadlo a všem se představení líbilo. Hezký pocit zažil Jaroslav Vondruška, když před jednou premiérou přišel na jeviště a viděl, jak všechny děti leží na podlaze hlavami u opony. Jednou rukou mírně přizvedly spodek opony a dívaly se, kdo všechno v sále sedí, jestli jsou tam všichni, které pozvaly.

Pod jeho vedením vzniklo od roku 1995 jedenáct představení. Mezi nejúspěšnější inscenace patří Černá královna v roce 1996, Bubáci v roce 1997, Princezna Máňa v roce 2009, komponovaný pořad Napadla nás myšLenka v roce 2010 a Čepičářky + Infercontinental v roce 2017. V posledních letech chodí do Vojanu junior 10 až 15 dětí. Některé děti pracují v kroužku jednu sezónu, někdy ani ne celou, jiné se s velkým zájmem účastní všech činností v divadle až do ukončení základní školy. Pak velice rády přecházejí do „dospěláckého“ souboru a jsou příslibem pro trvání Vojanu i v letech budoucích.

V sobotu 1. 4. 2023 v 18:00 vychází na našem webu kapitola třetí – Příběh pohádky Měla babka čtyři jabka.


Autoři textů v almanachu mapující 50 let činnosti DS VOJAN (1969 – 2019): 
Milan Čejka, Jana Čejková, Mgr. Michaela Jílková, Mgr. Libuše Stráníková, Ing. Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková                                   

Jazyková úprava: Mgr. Helena Stráníková, Ph.D., Mgr. Libuše Stráníková
Návrh obálky a ilustrace: Mgr. Petr Kolínský

Foto: archív DS Vojan a Jaroslav Vondruška DiS.

Almanach vznikl za finančního přispění Středočeského kraje a Obce Libice nad Cidlinou.