ALMANACH DS VOJAN 50 LET - kapitola desátá

PŘÍBĚH ÚČASTI NA FESTIVALU ESTIVADES V MARCHE-EN-FAMENNE

„Jestliže je srpen, musíme být v Belgii!“ znělo ve Vojanu ještě dlouho.

Na základě úspěchu s komedií Dva muži v šachu na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou byl soubor v roce 2000 navržen k účasti na 5. ročníku mezinárodní přehlídky amatérského divadla v belgickém městě Marche-en-Famenne (4. – 12. srpna 2000). Zde se každé tři roky koná festival Estivades, který pořádá organizace CIFTA sdružující země západní Evropy, zejména frankofonních kultur. Vojan zastupoval Středoevropskou sekci mezinárodní organizace amatérského divadla AITA/IATA. 

Za připomenutí ještě stojí, že Vojan byl třetím českým souborem na tomto festivalu. V devadesátých letech se ho zúčastnilo dvakrát Dividýlko Slaný a jednou Rádobydivadlo Klapý. Náš soubor se v roce 2000 zařadil mezi divadelníky z Francie, Itálie, Švýcarska, Španělska, Dánska, Monaka, Maroka, Gabunu, kanadského Quebecu a pochopitelně i Belgie. 

Začátkem srpna čekala soubor dlouhá cesta autobusem přes Německo a Lucembursko do správního centra jedné oblasti ve valonské provincii Lucemburk belgického království. V samotném městě Marche-en-Famenne se nachází několik zajímavostí. Například gotický kostel svatého Rimagila, budovy bývalého karmelitánského kláštera, Muzeum krajky sídlící v jednom z posledních zbytků středověkých městských hradeb a připomínající stovky krajkářů, kteří zde dříve žili.

Název festivalu Estivades by se mohl volně přeložit jako nádherný nebo sváteční den. Tímto způsobem chtěli organizátoři vyjádřit výjimečně příjemné setkání milovníků divadla. Znakem nebo symbolem přehlídky je stylizované pero a opona. Během týdne se divákům postupně představily soubory zúčastněných zemí. 

Doprovodný program festivalu nabízel národní dny. Každý večer, buď na náměstí nebo v kulturním centru, byly prezentovány zajímavosti jedné zúčastněné země. Divadelníci například přivezli krajová jídla, nápoje, cukrovinky a různé suvenýry. Nabídce národních zvláštností obvykle dominovala hudba, tanec a zpěv. Rozhodně to v plné míře platilo pro libický soubor, který se na místním náměstí představil v pořadí jako druhý. Vojan měl k dispozici velký stan, který byl vyzdoben státní vlajkou a libickým obecním praporem. Náš národní den jsme zahájili staročeským zvykem, tedy vítáním chlebem a solí. Účastníci festivalu a domácí příznivci divadla ochutnali různé české speciality (domácí cukroví, poděbradské lázeňské oplatky, Becherovku, Fernet, pivo) a podle ohlasu všem moc chutnalo. Úspěch měly kroje ze středního Polabí a české lidové nebo zlidovělé písničky. Z mnoha úst se ozývalo „prima čeko“ a „bravo“. Národní večer se nakonec změnil ve velkou diskotéku pod širým nebem. Nezapomenutelný je pro nás průvod asi padesáti bubnujících mužů v historických krojích, kteří procházeli nejen městem, ale i divadlem. A také už víme, co je petarda. Shromáždili jsme se na starém náměstí, kde se předváděla střelba z historických zbraní a kanónů. Pane, to byly „šlupičky“, až to s námi vždy cuklo.

Samotné divadelní vystoupení Vojanu bylo naplánováno na úplný závěr festivalu, tedy sobotu 11. srpna 2000. Horníčkova komedie Dva muži v šachu měla být uvedena před obecenstvem, které nerozumělo ani slovo česky. Přitom autor si v této hře na mnoha místech přímo pohrává či žongluje s češtinou. V takových případech soubor jazykovou bariéru překonat nemohl. Přesto však bylo znát, že diváci smyslu komedie porozuměli a přesně reagovali na vzniklé situace. Vedle dlouhého vděčného potlesku byla dalším dokladem recenze v místním tisku. Titulek oznamoval: Dokonalé mistrovství české herecké společnosti. Zaujal zejména scénický důvtip, kostýmy, ale především výrazné herecké projevy jednotlivých představitelů a přesvědčivě vybudované situace. V souladu s tímto hodnocením je možné prohlásit, že Vojan dobrou pověst českého amatérského divadla v Belgii udržel.

V pátek 1. 12. 2023 v 18:00 vychází na našem webu kapitola jedenáctá – Příběh čtrnácti ročníků přehlídky FEMAD.


Autoři textů v almanachu mapující 50 let činnosti DS VOJAN (1969 – 2019): 
Milan Čejka, Jana Čejková, Mgr. Michaela Jílková, Mgr. Libuše Stráníková, Ing. Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková                                   

Jazyková úprava: Mgr. Helena Stráníková, Ph.D., Mgr. Libuše Stráníková
Návrh obálky a ilustrace: Mgr. Petr Kolínský

Foto: archív DS Vojan a Jaroslav Vondruška DiS.

Almanach vznikl za finančního přispění Středočeského kraje a Obce Libice nad Cidlinou.