ALMANACH – KAPITOLA Č. 4: Příběh spolupráce s Janem P. Schmidtem.

SPOLUPRÁCE S REŽISÉREM MGR. JANEM P. SCHMIDTEM

Jan P. Schmidt (1931–1997) měl k nám ochotníkům blízko. V mládí hrál divadlo ve svém rodném Kovářově, nedaleko Písku, v místním ochotnickém spolku. Po absolvování pražské DAMU nastoupil do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1963 zde v jeho režii vznikla inscenace Hra lásky a náhody.

Dlouhodobé angažmá získal v Městském divadle v Kolíně v roce 1965. V tomto roce zde připravil dvě inscenace. První byla hra Gygův prsten, poté Ibsenovy Opory společnosti. Do roku 1988 zde zrežíroval 53 inscenací. Byly to např. Komedie o umučení, Lakomec, Věc Makropulos, Dva na koni, jeden na oslu, Lucerna, Obchodník s deštěm, Jezinky a bezinky, Strakonický dudák. Poslední inscenací v Kolíně byly Provinční anekdoty v roce 1988.

Přestože byl časově zaneprázdněn, přistoupil na spolupráci s ochotníky v Libici n. C. V zápise z výborové schůze Vojanu z 6. září 1974 je napsáno: „Jaroslav Vondruška referoval o úspěšném jednání s ředitelem Městského divadla Kolín Jaroslavem Radimeckým a režisérem Janem P. Schmidtem. Byla sjednána režijní metodická pomoc, a to už na pohádce Kocour v polobotkách.“

První ostych před profesionálním režisérem brzy opadl. Jeho laskavý přístup a trpělivost si mnozí ještě pamatují. Pod jeho metodickým vedením se Vojan poprvé probojoval v roce 1977 na národní přehlídku do Vysokého n. J. s komedií Bumerang. Neméně úspěšně dopadla na této přehlídce v roce 1983 i pohádka Jak rozesmát princeznu. Naposledy Jan Schmidt se souborem spolupracoval při pohádce Tři bílé šípy, která měla premiéru 26. června 1988.

Vzájemné sympatie přerostly v dlouhodobé přátelství. Jan Schmidt rád dojížděl z Prahy do Libice n. C. a my stejně rádi přijímali pozvání na jeho chalupu v Mníšku pod Brdy. Užilo se zde nejen mnoho legrace, ale také udělalo hodně práce. Vzájemné setkávání pokračovalo až do jeho úmrtí 29. června 1997.

Jan P. Schmidt se stal naším prvním „divadelním učitelem“, kamarádem, kterého jsme si nesmírně vážili. Nás „vojanovce“ stmeloval a také za to mu patří velký dík. A když pronesl větu: „A máme to v kabele“, věděli jsme, že je s prací i s námi spokojen.

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 v 18:00 vychází na našem webu kapitola pátá – Příběh spolupráce s režisérem Vladimírem Dědkem.


Autoři textů v almanachu mapující 50 let činnosti DS VOJAN (1969 – 2019): 
Milan Čejka, Jana Čejková, Mgr. Michaela Jílková, Mgr. Libuše Stráníková, Ing. Jaroslav Vondruška, Helena Vondrušková                                   

Jazyková úprava: Mgr. Helena Stráníková, Ph.D., Mgr. Libuše Stráníková
Návrh obálky a ilustrace: Mgr. Petr Kolínský

Foto: archív DS Vojan a Jaroslav Vondruška DiS.

Almanach vznikl za finančního přispění Středočeského kraje a Obce Libice nad Cidlinou.