LDP 2022 Výtvarná soutěž

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž (LDP 2022)

I v letošním roce, v rámci naší přehlídky Libický divadelní podzim, vyhlašujeme výtvarnou soutěž.

Druh soutěže
Výtvarná – např. výkresy za použití různých technik nebo výrobky prostorové za použití různých materiálů.

Téma soutěže
Pohádky na přehlídce „LDP 2022“ – „Kašpárek to zařídí“, „Čertí nadílení“, „Rumcajs loupežníkem“, “Šípková Růženka“

Vyhlášení soutěže
V neděli 25. září 2022 před pohádkou „Kašpárek to zařídí“.

Ukončení soutěže
V pondělí 21. listopadu 2022 – do tohoto data je nutné odevzdat všechny práce.

Předání prací
Osobně – na Obecní úřad v Libici n. C. nebo Heleně Vondruškové, Vojtěchova 394, Libice n. C. (proti Vari), tel. 604 283 433.
Poštou – DS VOJAN – Helena Vondrušková, Vojtěchova 394, 289 07 Libice n. C.

Vyhodnocení soutěže
V neděli 4. prosince 2022 po pohádce „Vánoční pohádka aneb O Vánocích a zakleté čepičářce“.
Odborná porota vybere 30 nejlepších soutěžních výrobků/prací a jejich autoři dostanou zdarma vstupenku na pohádku „Vánoční pohádka aneb O Vánocích a zakleté čepičářce“, která bude uvedena právě 4. 12. 2020 od 15.00 v KD v Libici n. C. Jako každý rok přijde i Mikuláš a každé dítě obdrží drobnou sladkost. Výstava prací bude v sále KD v Libici n. C. 4. 12. 2020.
Výsledková listina bude zveřejněna na web. stránkách DS Vojan www.vojanlibice.cz do 30.11.2022.

Informace pro rodiče
NEZAPOMEŇTE uvést na každé odevzdané práci jméno, věk dítěte a adresu bydliště.
Informace pro ZŠ – uveďte jméno, třídu, školu (bez adresy bydliště)