LDP 2022 Výtvarná soutěž

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž (LDP 2023)

I v letošním roce, v rámci naší přehlídky Libický divadelní podzim, vyhlašujeme výtvarnou soutěž.

Druh soutěže
Výtvarná – např. výkresy za použití různých technik nebo výrobky prostorové za použití různých materiálů.

Téma soutěže
Pohádky na přehlídce „LDP 2023“ – „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“, „Kubula a Kuba Kubikula“, „Maxipes Fík“

Vyhlášení soutěže
V neděli 24. září 2023 před pohádkou „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“.

Ukončení soutěže
V pondělí 20. listopadu 2023 – do tohoto data je nutné odevzdat všechny práce.

Předání prací
Osobně – na Obecní úřad v Libici n. C. nebo Barboře Vaňkové, Husova 20, Libice n. C. (pouze po telefonické domluvě tel. 725 904 297).
Poštou – DS VOJAN – Barbora Vaňková, Husova 20, 289 07 Libice n. C.

Vyhodnocení soutěže
V neděli 10. prosince 2023 po pohádce „Popelka: Bylo nebylo?“.
Odborná porota vybere 20 nejlepších soutěžních výrobků/prací a jejich autoři dostanou zdarma vstupenku na pohádku „Popelka: Bylo nebylo?“, která bude uvedena právě 10. 12. 2023 od 15.00 v KD v Libici n. C. Jako každý rok přijde i Mikuláš a každé dítě obdrží drobnou sladkost. Výstava prací bude v sále KD v Libici n. C. 10. 12. 2023.
Výsledková listina bude zveřejněna na web. stránkách DS Vojan www.vojanlibice.cz do 30. 11. 2023.

Informace pro rodiče
NEZAPOMEŇTE uvést na každé odevzdané práci jméno, věk dítěte a adresu bydliště.
Informace pro ZŠ – uveďte jméno, třídu, školu (bez adresy bydliště)