Výsledky výtvarné soutěže LDP 2022

Výsledky výtvarné soutěže LDP 2022

Přinášíme výsledky výtvarné soutěže vyhlášené DS Vojan Libice n. C. na téma:
pohádky na 21. ročníku přehlídky „Libický divadelní podzim 2022“

Cenu a volnou vstupenku na představení „Vánoční pohádka aneb O Vánocích a zakleté čepičářce“ dne 4. 12. 2022 získali níže uvedení soutěžící. Cena jim bude předána Mikulášem po pohádce v neděli 4. 12. 2022 v kulturním domě v Libici n. C. (V případě, že se oceněný nemůže dostavit 4. 12. 2022 do kulturního domu, domluví se sám na předání ceny s paní Vondruškovou – tel. 604283433.)

 • Klára Nollová ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Roman Le ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Tereza Macháčková ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Klaudie Suchá ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Natálie Káninská ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Vanesa Hájková ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Filip Cígler ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Matěj Haubert ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Anežka Pašková ZŠ Libice n. C. –3. tř.
 • Daniela Závitková ZŠ Libice n. C. –4. tř.
 • Zuzana Prokopová ZŠ Libice n. C. –4. tř.
 • Marie Janýrová ZŠ Libice n. C. –4. tř.
 • Beata Šiková ZŠ Libice n. C. –4. tř.
 • Leontýna Tříšková MŠ Libice n. C.
 • Oliver Filaus MŠ Libice n. C.
 • Ella Derková MŠ Libice n. C.
 • Adéla Pejchová Praha
 • Kája Louková Libice n. C.
 • Elena Břinková Velký Osek
 • Daniel Vaníček Velký Osek
 • Sára Felkrová Libice n. C.
 • Zuzana Miřatská Písková Lhota
 • Kateřina Flochová Libice n. C.
 • Miroslav Kysilka Poděbrady
 • Hubert Němec Polní Chrčice
 • Nela Čábelková Velký Osek

  Zvláštní hromadná cena (bez volné vstupenky na pohádku 4.12.2022)
  byla udělena:
 • žákům 1. třídy ZŠ Libice n. C
 • třídě TYGŘÍKŮ MŠ Libice n. C.
  Tyto ceny budou předány osobně třídním učitelkám.